top of page

Verschil tussen pensioen en lijfrente

Veel mensen vragen zich af wat het verschil is tussen pensioen en lijfrente. Het is niet gek als u deze begrippen soms door elkaar haalt, want in de volksmond wordt lijfrente ook wel eens pensioen genoemd. Desalniettemin zijn de verschillen van wezenlijk belang. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van het verschil tussen pensioen en lijfrente. Lees verder voor een duidelijke uitleg over wat deze twee begrippen precies behelzen.


Pensioen

Pensioen en lijfrente zijn allebei inkomensvoorzieningen voor de oude dag. Het belangrijkste verschil is dat je pensioen alleen kunt opbouwen via een werkgever. Pensioen is een collectieve regeling die een werkgever aanbiedt aan zijn werknemers. In sommige branches (bijvoorbeeld de bouw, de overheid, metaal en techniek) zijn werkgevers verplicht om een pensioenregeling aan te bieden en zich aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds in die branche. In andere branches is er geen verplichting en kan een werkgever ervoor kiezen om een pensioenregeling aan te bieden aan zijn werknemers. Maar niet alle werkgevers in Nederland doen dit. De premies voor een pensioenregeling worden altijd via de werkgever betaald. Als er een eigen bijdrage wordt gevraagd aan de werknemers dan wordt deze bijdrage door de werkgever ingehouden op het salaris van de werknemer.


Lijfrente

Een lijfrente is een inkomensvoorziening die u zelf regelt. De premie die u voor een lijfrente betaalt is fiscaal aftrekbaar van uw Box 1 inkomen. Er is dan ook een maximum gesteld aan het bedrag dat jaarlijks mag worden ingelegd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald op basis van uw jaarruimte en/of reserveringsruimte. Als u geen jaarruimte of reserveringsruimte heeft dan mag u de lijfrentepremie niet aftrekken van de belasting! Het is dus belangrijk om vast te stellen of u fiscale ruimte hebt. Om een lijfrente te regelen kunt u terecht bij een verzekeraar (een lijfrenteverzekering), een bank (dit heet een lijfrenterekening) of een beleggingsinstelling (dit heet een lijfrentebeleggingsrecht). Het geld in een lijfrente is uiteindelijk bedoeld voor uw pensioen en u moet hier een lijfrente-uitkering mee aankopen (u kunt het bedrag dus niet in één keer ontvangen). Doet u dit niet dan komt de fiscus op uw pad en betaalt u, naast maximaal 49,5% inkomstenbelasting ook nog een "rente nadeel boete" (de zogenaamde revisierente) van 20%. Op de lijfrente uitkeringen die u te zijner tijd ontvangt wordt door de uitvoerder belasting ingehouden. Er zijn veel fiscale regels voor lijfrenten, dus het is belangrijk om goed advies in te winnen om te voorkomen dat u dingen doet die niet zijn toegestaan


Gedekt zijn voor risico’s

Bij pensioen en lijfrente denken mensen meestal meteen aan een "spaarpot voor later". Het is echter ook belangrijk om stil te staan bij de financiële risico's die u loopt bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. In de meeste pensioenregelingen zijn ook dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid opgenomen. Hiermee wordt geregeld dat wanneer u overlijdt voordat u met pensioen gaat, er een uitkering komt voor uw partner en/of kinderen. Daarnaast kan er met een arbeidsongeschiktheidsdekking voor gezorgd worden dat de opbouw van uw pensioen of lijfrente door blijft lopen als u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt. Ook bij een lijfrente kunnen dekkingen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd.


Keuzevrijheid

Een ander verschil tussen pensioen en lijfrente is dat u bij een lijfrente zelf kunt kiezen bij wie u deze wilt onderbrengen. U kunt dus zelf een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling kiezen. Bij pensioen is dit anders. Pensioen loopt namelijk altijd via uw werkgever en de werkgever kiest bij wie hij zijn pensioenregeling onderbrengt. U heeft hier als werknemer dus geen invloed op.

تعليقات


bottom of page