top of page

Vaste of variabele pensioenuitkering?

Als u pensioen hebt opgebouwd in een beschikbare premieregeling dan hebt u op uw pensioendatum een pensioenkapitaal waarmee u een pensioenuitkering moet aankopen.

U hebt hierbij twee mogelijkheden:

1. U kiest voor een vaste pensioenuitkering

2. U kiest voor een variabele pensioenuitkering


We leggen hieronder allebei de varianten uit. Het is overigens ook mogelijk om een combinatie van een vast en een variabel pensioen te kiezen, maar dat laten we hier voor de overzichtelijkheid achterwege.


Een vaste pensioenuitkering

Bij een vaste pensioenuitkering ontvangt u een pensioenuitkering die iedere maand gelijk is. Dit is natuurlijk fijn, want de meeste mensen willen graag zekerheid over de hoogte van hun pensioen. Maar zekerheid kost geld. De hoogte van een vaste uitkering is afhankelijk van de actuele marktrente en van de tarieven van pensioenuitvoerders. Omdat de rente nog steeds relatief laag staat zijn vaste pensioenuitkeringen op dit moment lager dan pakweg een jaar of 10 geleden. Dat betekent dus dat je voor je pensioenkapitaal op dit moment minder pensioen ontvangt dan iemand die 10 jaar geleden met pensioen is gegaan en toen een even groot pensioenkapitaal had.


De hoogte van het vaste pensioen wordt vastgesteld op het moment dat u uw pensioenuitkering aankoopt. Daarna staat de hoogte vast en wijzigt het niet meer. Dus als de rente stijgt nadat uw pensioenuitkering is gestart of als de financiële markten het goed doen nadat u uw pensioen hebt aangekocht, dan profiteert u daar niet van. Deze “winst” komt dan ten goede aan de pensioenuitvoerder.


Een variabele pensioenuitkering

Vroeger was het alleen mogelijk om te kiezen voor een vaste pensioenuitkering. Maar toen duidelijk werd dat de marktrente structureel relatief laag zou blijven, is het mogelijk geworden om te kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Dit is mogelijk gemaakt in de Wet Verbeterde Premieregeling die per 1 september 2016 is ingegaan. Mensen hebben sindsdien wat te kiezen.


Bij een variabele pensioenuitkering blijft uw pensioenkapitaal (deels) belegd. Bij het vaststellen van uw eerste pensioenuitkering wordt hiermee rekening gehouden. Daarom kan uw pensioenuitkering in het eerste jaar tot wel 10-15% hoger zijn dan een vaste uitkering. De ontwikkeling van uw pensioenuitkering is echter afhankelijk van het rendement op de onderliggende beleggingen, wijzigingen in de marktrente en wijzigingen in de levensverwachting in Nederland. Uw pensioenuitkering is daarom niet ieder jaar hetzelfde. Ieder jaar wordt uw pensioenuitkering opnieuw berekend en deze staat dan weer voor een jaar vast.


Variabele pensioenen worden door verschillende verzekeraars en pensioenfondsen aangeboden. Deze producten verschillen flink van elkaar op het gebied van risico, kosten en te verwachten rendement. Voor een gemiddelde consument is het lastig om deze producten goed te vergelijken. Wij raden u daarom aan om hierover goed advies in te winnen.

Comments


bottom of page