top of page

Welke soorten pensioenregelingen zijn er in Nederland

Soorten pensioenregelingen

Als u in Nederland pensioen opbouwt dan kan dat in twee typen pensioenregelingen:

· Een salaris-diensttijdregeling (ook wel defined benefit regeling genoemd)

· Een beschikbare premieregeling (ook wel defined contribution regeling genoemd)


Salaris-diensttijdregeling

Het belangrijkste kenmerk van een salaris-diensttijdregeling is dat u een gegarandeerd pensioen opbouwt. U weet dus al hoeveel euro pensioen u gaat ontvangen vanaf uw pensioenleeftijd (ervan uitgaande dat u tot uw pensioen in dienst blijft bij uw huidige werkgever en tegen hetzelfde salaris). Salaris-diensttijdregelingen zijn er in twee varianten: middelloonregelingen en eindloonregelingen. De meeste regelingen zijn tegenwoordig middelloonregelingen. Eindloonregelingen komen zelden meer voor. Het pensioen dat u opbouwt wordt gegarandeerd door uw pensioenfonds of verzekeraar. In principe blijft het pensioen dat u gaat ontvangen in euro’s gelijk, maar pensioenfondsen mogen het pensioen verhogen (indexeren) of verlagen (korten) als de dekkingsgraad van het fonds hiertoe aanleiding geeft.

U bouwt ieder jaar een stukje van uw totale pensioen op, op basis van uw salaris en uw maximale diensttijd bij uw werkgever (vandaar ook de naam salaris-diensttijdregeling). Een salaris-diensttijd pensioen is een relatief zeker pensioen.


Beschikbare premieregeling

Bij een beschikbare premieregeling heeft u jaarlijks recht op een pensioenpremie vanuit uw werkgever. Deze premie wordt door uw pensioenfonds of verzekeraar belegd. U bouwt dus een pensioenkapitaal op. De ontwikkeling van dit pensioenkapitaal is afhankelijk van het resultaat op de beleggingen, hoe hoger het rendement hoe sneller uw kapitaal groeit. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een pensioenuitkering aan. Pas op dat moment weet u hoe hoog uw pensioenuitkering zal zijn. Tijdens de opbouwperiode van uw pensioen krijgt u van uw pensioenfonds of verzekeraar wel een indicatie hoe hoog uw pensioen zal zijn, maar deze indicatie is gebaseerd op een aantal aannames. De werkelijkheid kan anders zijn, waardoor uw uiteindelijke pensioenuitkering hoger of lager kan uitvallen.


Shoppen voor de hoogste uitkering

Een belangrijk voordeel van een beschikbare premieregeling is dat u niet verplicht bent om uw pensioenuitkering aan te kopen bij dezelfde partij als waar u het hebt opgebouwd. U mag met uw pensioenkapitaal shoppen en op zoek gaan naar de partij die u de beste (hoogste) uitkering biedt voor uw kapitaal. Daarnaast heeft u de keuze tussen een vaste pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering.


Hoe weet ik wat voor soort pensioen ik heb?

U kunt dit op drie plaatsen vinden:

  1. In het pensioenreglement van uw werkgever. Als u een beschikbare premieregeling heeft dan staat er bij het soort pensioenregeling “beschikbare premieregeling” of “premieovereenkomst”. Bij een salaris-diensttijdregeling staat er meestal “uitkeringsovereenkomst”.

  2. Op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt van uw pensioenfonds of verzekeraar, het zogenaamde Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Ook hier staat “premieovereenkomst” of “uitkeringsovereenkomst”.

  3. Op het overzicht uit www.mijnpensioenoverzicht.nl dat u kunt downloaden. Als u een zeker pensioen hebt dan staat er “Pensioen” boven de naam van uw pensioenfonds of verzekeraar. Als u een beschikbare premieregeling hebt dan staat er “Indicatief pensioen”.

Wilt u meer weten over hoe uw pensioen er nu voor staat? Doe dan de gratis PensioenScan.Comentarios


bottom of page