top of page

Waar heb ik allemaal pensioen opgebouwd?

Als u nadenkt over uw pensioen en wanneer u kunt stoppen met werken dan is het belangrijk om een totaaloverzicht te hebben van al uw pensioenvoorzieningen. Maar waar vindt u dat?


Als u pensioen opbouwt bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar dan ontvangt u jaarlijks het zogenaamde Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit UPO staat hoeveel pensioen u tot nu toe bij dat fonds hebt opgebouwd én hoeveel pensioen u naar verwachting zult ontvangen als u pensioen op blijft bouwen bij het fonds tot uw pensioendatum. Daarnaast geeft het UPO inzicht in de uitkering die uw partner ontvangt als u overlijdt voor uw pensioendatum.


Het UPO is een handig overzicht, maar het nadeel is dat het maar over uw pensioen bij één partij gaat. Heeft u in het verleden meerdere werkgevers gehad en heeft u daardoor pensioen opgebouwd bij meerdere partijen, dan biedt het UPO geen totaaloverzicht.


Nationaal Pensioenregister

Om mensen in Nederland een beter inzicht te geven in het totale pensioen dat ze hebben opgebouwd, is een aantal jaar geleden het “Nationaal Pensioenregister” ontwikkeld. Dit register is bereikbaar via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze website wordt beheerd door een onafhankelijke stichting, die de wettelijke taak heeft om Nederlanders inzicht te geven in hun pensioen. Bijna alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen) leveren hun gegevens aan Mijnpensioenoverzicht aan.


U kunt op de website inloggen met uw DigiD en u ziet dan bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd. Naast uw pensioenen ziet u ook uw te verwachten AOW. Zoals gezegd zijn nog niet alle pensioenuitvoerders aangesloten, dus het overzicht is niet voor iedereen compleet. Daarnaast zijn de gegevens niet altijd actueel, omdat uitvoerders de gegevens vaak maar jaarlijks updaten.


Eigen pensioenvoorzieningen staan hier niet in

Daarnaast is het goed om zich te realiseren dat in Mijnpensioenoverzicht alleen de AOW en de pensioenen die u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd worden weergegeven. Eigen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een lijfrente, bankspaarrekening, kapitaalverzekering, gouden handdruk et cetera staan NIET in Mijnpensioenoverzicht. Voor veel mensen zijn dit wel belangrijke onderdelen voor hun pensioen.


Voor een totaaloverzicht van al uw pensioenvoorzieningen en hoe u deze het beste kunt inzetten kunt u het beste advies inwinnen bij een professionele pensioenadviseur.

Comentarios


bottom of page