top of page

Wat is een RVU-uitkering?

RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding. Met deze regeling kunnen werknemers maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Dit is financieel interessant voor werkgevers, omdat ze minder belasting hoeven te betalen. Het is dus een regeling die het voor werkgevers interessant maakt om oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken. Een goede inzet van de regeling kan een win-win zijn voor werknemer en werkgever.


Voor wie?

Alle werknemers die maximaal 36 maanden voor hun AOW-leeftijd staan mogen de RVU-regeling gebruiken. Om gebruik te maken van de regeling is het wel belangrijk dat zowel werknemer als werkgever akkoord zijn. Er is geen CAO afspraak voor nodig.


De RVU-regeling is bijvoorbeeld interessant voor mensen die werkzaam zijn in zware beroepen. Voor hen kan het lastig zijn om op een gezonde wijze door te werken tot aan de AOW-leeftijd.


Hoogte van de uitkering

Uw werkgever mag u gedurende maximaal 3 jaar een uitkering van maximaal 2.037 euro bruto per maand in 2023 betalen. Dit bedrag wordt de RVU-drempelvrijstelling genoemd. Netto is dit 1.422 euro per maand. Dat is eveneens de AOW-uitkering voor alleenstaande mensen. De hoogte van de uitkering is dus niet afhankelijk van het daadwerkelijke inkomen of het arbeidsverleden.


Als de uitkering die uw werkgever aan u betaalt hoger is dan de RVU-drempelvrijstelling dan moet de werkgever over het meerdere extra belasting betalen (strafheffing).

Comments


bottom of page